Proizvodi

Proizvodi

– PLASTIČNE PALETE

– PLASTIČNI KONTEJNERI

– SKLOPIVI KONTEJNERI

– EURO PALETE I A KLASA KORIŠTENA
– EURO PALETA II KLASA KORIŠTENA
– JEDNOKRATNA PALETA 1200X800 KORIŠTENA
– JEDNOKRATNA PALETA 1200X1000 KORIŠTENA
– OBOJENA PALETA 1200X800, KORIŠTENA
– OKVIRI ZA PALETE 1200X800 KORIŠTENI
– IZRADA PALETA PO NARUĐŽBI

OGRIJEVNO DRVO U PALETI 1X1X1 -0,90M3
– OGRIJEVNO DRVO U PALETI 1X1X1,80 -1,80M3

– POTPALA PAKOVANA U MREŽU, GAJBU , KUTIJU NA KG ILI dm3
– DRVO PAKOVANO U MREŽU, KUTIJU GAJBU NA KG ILI dm3